Strony internetowe


W dzisiejszych czasach oraz przy mającym obecnie miejsce rozwoju techniki coraz częściej posiadanie profesjonalnej strony internetowej jest nie tylko pożądane ale nierzadko traktowane już niemal jako standard. Dobrze zaprojektowana strona www jest zatem niczym innym jak po prostu wizytówką danej firmy czy też przedsiębiorstwa. W związku z tym, jeśli prowadzisz jakąś określoną działalność gospodarczą a jeszcze nie wyposażyłeś się we własną stronę internetową, nie czekaj tylko zleć jej realizację jak najszybciej!


Strony internetowe są bardzo zróżnicowane. Można mówić o serwisach informacyjnych, w obrębie których wyróżnia się na portale horyzontalne, a więc bardzo obszerną witrynę na której odnaleźć można rozmaite działy i kategorie tematyczne oraz portale wertykalne zwane inaczej wortalami wertykalnymi, które również są dość mocno rozbudowane jednakże brak w nich różnorodności tematycznej. Portale te są więc poświęcone wyłącznie jednej, określonej tematyce.


Poza serwisami informacyjnymi, o których była mowa we wcześniejszym akapicie wyróżnia się także całą masę stron komercyjnych, a wśród nich serwisy firmowe, portale korporacyjne oraz serwisy produktowe. Charakterystyka tychże stron wymaga sporo miejsca, dlatego też nie będziemy ich opisywać w sposób zbyt szczegółowy. Generalnie rzecz biorąc można jednak powiedzieć, że portal korporacyjny to rozległy system informatyczny umożliwiający sprawne zarządzanie wewnątrz firmy. Serwis firmowy natomiast to witryna, która daje możliwość między innymi obsługi klienta. Tak zwane serwisy produktowe natomiast służą zaś kreowaniu wizerunku określonych produktów.